Kategori

Haberler

DR. ÖĞR. ÜYESİ NİHAN YARMACI’NIN MAKALESİ YAYIMLANDI.

Yayım Tarihi:22 Oca 2021
Dr. Öğr. Üyesi Nihan YARMACI’nın “Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İstanbul Örneği” adlı makalesi İşletme Araştırmaları Dergisinde yayınlandı. https://doi.org/10.20491/isarder.2020.1082
1 2 3 80