20 Şub 2018

Dijital Dünyada İnsan Hakları ve Siber Güvenlik Konferansı Yoğun Bir Katılımla Gerçekleşti

“DİJİTAL DÜNYADA İNSAN HAKLARI VE SİBER GÜVENLİK“ Konferansı Hilton Bosphorus İstanbul’da Yoğun Bir Katılımla Gerçekleşti

İstanbul Gedik Üniversitesi İHUAMerkezi 15 Şubat 2018 tarihinde Hilton Bosphorus Hotel’de “Dijital Dünyada İnsan Hakları ve Siber Güvenlik” konferansı  ile üçüncü bin yılın en önemli konusunu masaya yatırdı.  alanında  yetkin isimlerin konuşmacı ve izleyici olarak katıldığı etkinlikte, açılış konuşmasında İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer UTLU, dijital ortamda siber güvenliğin uçsuz bucaksız bir alem olduğuna dikkat çekerek, sınırlar ve pasaportların olmadığı bir dünyada tehlike ve tehditlerin nasıl ve ne şekilde gelebileceğinin bilinmediğinin altını çizdi.

İstanbul Gedik Üniversitesi  Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya GEDİK, konuşmasında bugün yapay zekanın gelmekte olduğu nokta ile ilgili olarak Suudi Arabistan’ın vatandaşlık verdiği robot Sophia’yı örnek verdikten sonra, Gedik Holding’in 55 yıllık geçmişine kısaca değinerek holding, yüksekokul ve üniversite ile birlikte eğitime önem verdikleri için eğitim sonrası öğrencilere iş imkanları sağladıklarını belirtti. Yapay zekanın üretimde kullanılmasındaki önemi ve İstanbul Gedik Üniversitesinin bu konuda öncü olarak  eğitimi veren bir yapıda olduklarını açıkladı.

İlk oturum  “Geçmişten Günümüze ve Geleceğe Dijital Devrim”ile ilgili olup,  Moderatörlüğünü  yapan Dr. Cüneyt Kalpakoğlu kısa bir görsel ile konunu önemini vurguladı  konuşmacılar  sanayi devriminden günümüze kadar gelinen noktayı, teknolojik örnekleri ile beraber görsel olarak ta sergilediler. “Dijital Haklar ve Hürriyetler”in ikinci oturum konusu olduğu konferansta ağırlıklı olarak dijital hakların hukuki boyutu konuşuldu.

Üçüncü oturum “Kişisel Siber Güvenlik”ti. Dr. Cüneyt KALPAKOĞLU’nun moderatör olduğu etkinlikte siber zorbalık, dijital vatandaşlık bilincinin kazandırılması ile dijital ortamda çocuğa yönelik şiddet ve cinsel suçlar vaka çalışmaları ile birlikte katılımcılarla paylaşıldı.

Dördüncü oturum“Siber Dünyada Güvenli Ortam, Telif Hakları ve İhlaller”ile ilgili olup, internet dünyasında dolandırıcıların ne tür yöntemlerle nasıl kullanıcıları kandırdıkları, cep telefonlarına atılan mesajlar, ATM’den para çekimi gibi örneklerle beraber,  dijital ortamda bağımlılık  gibi konular bu oturumun ana çerçevesini oluşturdu.

Genel değerlendirme ile sonlandırılan konferansta konuşmacılar gerek soruları cevapladılar ve gerekse uçsuz bucaksız konunun konferansta değinilmeyen konularını da açıklayarak çok zengin bir anlatım ile dinleyicilerin nefesini kestiler ve insan hakları bakımından konuların ne denli hukuki boyutu olduğu ve insanların uğrayacakları zararlar gündeme getirildi. Konferansın kapanışını  ev sahibesi İstanbul Gedik Üniversitesi İHUAMerkezi Müdürü Prof. Dr. Berin ERGİN yaparak  Üniversitelerin en kısa zamanda müfredatlarını güncelleyerek  Dijital Dünyada İnsan Hakları ve Siber Güvenlik konferansında konuşulan “geleceğin” hızla yaklaşmakta olduğunu ve en kısa zamanda bir çok tehlikeye ve insanlığın karşılaşabileceği sorunlara karşı çarelerin araştırılarak yeni açılımların gerçekleşmesi ve buna göre eğitim alt yapısının hazırlanması gerektiğinin altını çizdikten sonra tüm konuşmacı ve katılımcılara teşekkür etti.