Hakkımızda

İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi 16 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de* yayımlanmış olan Yönetmelik ile kurulmuş ve Prof. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez müdürlüğünde faaliyet göstermekte olan bir merkezdir.

Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi, yabancı ülkelerin hukuk sistemlerini, temel kanunlarını, yargısal içtihatlarını ve öğretilerini, Türk hukuku ile karşılaştırarak, Türk hukukunun bilimsel anlamda ilerlemesine katkı sunabilecek karşılaştırmalı hukuk çalışma ve araştırmaları yapmak; varılan sonuçları kamuoyu ile paylaşarak alenileştirmek amacıyla hareket etmektedir. Merkez, böylece hukuki uygulamalarda, inceleme ve araştırmalarda karşılaştırmalı hukukun bir bilim dalı olarak gelişimine katkıda bulunarak, hukuki problemlerin karşılaştırmalı hukukun desteği ile çözülmesini hedeflemektedir.

Bu bağlamda ulusal yasalara ve ilkelere uygun olarak ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenler, seminerler konferanslar paneller ve sertifikalı programlar yaparak kamuyu bilgilendirme amacı doğrultusunda faaliyet gösterir.

Kütüphane arşivi düzenlemesi konusunda gerekli her türlü araç ve gereçlerin sağlanması için çalışmalarda bulunur.

Karşılaştırmalı hukuk alanında çalışma yapmak isteyenlerin çalışmalarını ve projelerin yürütümünü üstlenerek faaliyette bulunur.

Çalışmalarında karşılaştırmalı hukuk alanında kurulu diğer kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.

**https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-8.htm

Aday Bilgi
💬 Bilgi almak istiyorum.
Gedik Üniversitesi
Merhabalar 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?