Proje Başvuruları

PROJE İÇERİK

 • En az 2 ay (60 gün) süre ile devam eden, toplumsal sorunların çözümüne katkı sunan belli   hedefleri ve amaçları doğrultusunda somut çıktılar üreten ve sürdürülebilir projeler olmalıdır.
 • Faaliyetler içeren Destekçi(ler) ve proje ortakları ile iletişim / etkileşim halinde yürütülebilir olması ve yeni projelerin üretilmesi beklenmektedir.

Projeler hakkında:

Sosyal Sorumluluk Projeleri çok çeşitli alanlara ve gruplara yönelik olabilmektedir. Sosyal sorumluluk projeleri toplumsal duyarlılıkları ve dayanışmayı yansıtan etkinliklerdir. En önemli özelliği, toplumsal gereksinimlere cevap vermesi ve toplumsal yarar sağlamasıdır. Bu çerçeve de aşağıda ki konu başlıkları dikkate alınarak projeler gerçekleştirilebilir.

 • Toplumsal şiddet ve savaşlar
 • Barınma
 • Beslenme
 • Sağlık
 • Eğitim
 • Çevre ve iklim değişikliği
 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliği
 • Yoksulluk, yolsuzluk, çalışan hakları
 • İnsan ve çocuk hakları
 • Engelliler, gençler, yaşlılar
 • Azınlıklar, mülteciler
 • Hayvan hakları vb.

 

PROJE BAŞVURU SÜRECİ

 1. PROJE BAŞLANGIÇ SÜRECİ:
 • En az iki ay(60 gün) süreli
 • Sürdürülebilir olmalı
 • Toplumsal sorunların çözümüne katkı sunan
 • Destekçi(ler) ve proje ortakları ile iletişim / etkileşim halinde yürütülebilir olması ve yeni projelerin üretilmesine alt yapı oluşturması,
 • Hedef ve çıktıları olan sosyal sorumluluk projeleri üretmesi,

 

 1. PROJE BAŞVURUSU:
 • Başvuru süreci takip edilerek, proje başvuru formu doldurulur.
 • Danışman ön onayından geçtikten sonra
 • Proje başvuruları ilk olarak mail yoluyla (sssp@gedik.edu.tr) danışman tarafından “Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğüne” yapılır.

 

 1. PROJE ONAYI:
 • Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü temsilci ve üyeleri tarafından değerlendirme yapılır.
 • Uygun bulunması halinde koordinatör tarafından onaylanır.
 • Değerlendirme sonucu kabul edilen projeler birim temsilcileri tarafından ıslak imzalı olarak koordinatörlüğe teslim edilir.

 

 1. PROJE UYGULAMA SÜRECİ VE SONUÇLANDIRILMASI:
 • Proje uygulama aşamasına geçilir.
 • Proje de yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekir.
 • Proje STK ve kuruluşlarla iş bilirliği yapılarak gerçekleştirilmesi öngörülür. Bütçe proje ortaklarının katkısı ile gerçekleşmesi beklenir.
 • Proje bitiş tarihi itibari ile 2 hafta içerisinde proje sonuç formu doldurulur. Proje sonuç formu mail yoluyla ve birim temsilcileri tarafından ıslak imzalı koordinatörlüğe iletilir.