Merkez Kurulları

Yönetim Kurulu:

 • Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç (Müdür)
 • Prof. Dr. Adnan Şişman
 • Prof. Dr. Selma Çetiner
 • Prof. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ural Aküzüm
 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Yılmazcan

Danışma Kurulu:

 • Prof. Dr. M.Yavuz Taşkıran
 • Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
 • Prof. Dr. Süha Atatüre
 • Dr. Öğr. Üyesi Tarık Demir
 • Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tarık Özkut