Hakkımızda

Gedik Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye ile Asya ülkeleri arasında ulusal ve uluslararası nitelikte, ekonomik, sosyal, siyasali hukuksal,sportif ve teknolojik alanlarda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları, müsabakalar, seyahatler ve diğer etkinlikler aracılığı ile uluslararası ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek ve talep durumunda ilgili resmi ve özel kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içinde çalışmak ve etkinlikler düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Gedik Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi 2013 yılında Gedik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezimiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi binası içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Asya ülkelerindeki üniversiteler ile işbirlikleri yapmak ve ortak projeler gerçekleştirmek, kamu ve özel sektör çalışanlarına Asya ülkeleri hakkında eğitimler vermek, kamuoyunu Asya konusunda bilgilendirici etkinlikler yapmak, Türkiye ve Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerle ilgili konularda kamuoyu oluşturmak merkezimizin amaçları arasındadır.

VİZYON

Merkezimizde gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık, dokümantasyon, araştırma, uygulama ve diğer etkinlikler vasıtasıyla Türkiye-Asya ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak, kişiler yetiştirmektir.

MİSYON

Türkiye-Asya ilişkilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla;

  • Asya konusunda ulusal ve uluslararası nitelikte eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama, dokümantsayon çalışmaları ve diğer etkinlikler ile Türkiye ve Asya ülkeleri arasında bir köprü oluşturmak.
  • Vizyon ve misyon hedefleri kapsamında kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak.
  • Türkiye-Asya ülkeleri ilişkilerine katkıda bulunacak bireyler yetiştirmek.