Akademik Kadro

Öğr. Gör. Şenay Kocakoyun Aydoğan
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan Vekili, Bilgi Güvenliği ve Teknolojisi Program Başkanı
Öğr. Gör. Turgut Pura
Bilgi Güvenliği ve Teknolojisi