Stajlar

Öğrencilerimizin Mekatronik Mühendisliği programından mezun olabilmeleri için eğitim-öğretim planımızda yer alan tüm derslerin yanında en az 60 iş günü iş yeri uygulamasını (staj) başarmaları gerekmektedir.

Kontrol-Otomasyon / Elektrik-Elektronik (30 İş Günü)

Bu kapsamda öğrenciler: Kontrol/otomasyon teknolojileri, robotik, esnek üretim, seri üretim, kontrolcüler, gömülü sistemler, endüstriyel yazılım ve programlama, mekatronik sistemler, algılayıcı ve eyleyicilerin kullanımları gibi Kontrol ve Otomasyon ile ilgili konularda ve yüksek ve alçak gerilim dönüşümleri, devre tasarımı, güç ve kontrol panoları, tesisat, sinyal işleme vb. Elektrik – Elektronik ve Tesisat ile ilgili konularda staj yerine katkıda bulunarak mesleki farkındalığını arttırır.

Üretim Teknolojileri / İşletme-Organizasyon (30 İş Günü)

Bu kapsamda öğrenciler: Hammadde üretimi, tam veya yarı mamul ürün üretimi, döküm, birleştirme teknikleri, talaşlı / talaşsız imalat teknikleri ve şekillendirme gibi Üretim Yöntemleri ile ilgili konularda ve büro yönetimi, insan kaynakları yönetimi, satış/pazarlama, satın alma, sözleşme, mühendislik ekonomisi, iş- akış, tedarik ve lojistik gibi İşletme / Organizasyon ile ilgili konularda staj yerine katkıda bulunarak mesleki farkındalığını arttırır.

STAJ EVRAKLARI

GENEL KURALLAR

 • Stajlar en erken 4. yarıyıl (2. Sınıf) sonunda yapılabilir.
 • Stajlar yalnızca yaz dönemindeveya özel izin ile sömestr tatilinde yapılabilir.
 • Staj günleri sınavlarla veya yaz okulu ders günleri ile çakışamaz. Çakışan günler zorunlu staj günlerinden sayılmaz.
 • Dönem içinde ders almayan öğrenciler dışında dönem içinde staj yapılamaz.
 • Pazar günleri ve resmî tatillerde staj yapılamaz. Çalışılan günler zorunlu staj günlerinden sayılmaz.
 • Cumartesi günleri çalışan iş yerlerinden bunu doğrulayan bir belge getirmek zorunludur. Aksi takdirde Cumartesi günleri zorunlu staj günlerinden sayılmaz.
 • Öğrenciler MKT404 kodlu Staj dersini en az bir kere ve en geç son ders dönemlerinde seçmek zorundadır. Bu dersi seçmek için stajların bitmiş olması şartı aranmaz. Öğrenci tüm stajlarını bitirene dek “Geçti” notu Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (OBS) işlenmez.

STAJA BAŞLAMA

 • Staj iş yeri bulma konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler Gedik Üni. Kariyer Merkezi’ne veya Bölüm Başkanlığı’na başvurabilir.
 • Gedik Holding stajyer kontenjanı hakkında detaylı bilgi ve başvuru tarihleri hakkında fakülte sekreterliğinden bilgi alınabilir.
 • Öğrenciler staja başlamadan önce çalışacakları iş yerini bölüm başkanlığına onaylatmakla yükümlüdür. Bu onay “İş Yeri Onay Formu (İOF) ve İşletme Bilgi Formu (İBF)” ile yapılmaktadır.
 • “İOF ve İBF’nin İş Yeri Tarafından Doldurulması –> Bölüm Başkanlığına Onaylatılması –> Fakülte Sekreterliğine Teslim Edilmesi“ sürecinden öğrenci sorumludur.
 • Bölüm başkalığının ön onayı olmadan yapılan stajlar zorunlu staj süresinden sayılmaz.
 • Staja başlamadan önce “Staj Defterinin” ve “Staj Sicil Formunun (SSF)” sekreterlikten temin edilmesinden öğrenci sorumludur.
 • Farklı iş yerlerinde yapılacak stajlarda her bir işyeri için birer adet İOF, İBF SSF ve Staj Defteri gereklidir. Aynı işyerinde ve TEK SEFERDE yapılacak stajlar için bir adet İOF, İBF, SSF ve Staj Defteri yeterlidir.

STAJ SÜRECİ VE STAJIN SONUÇLANDIRILMASI

 • Beklenmedik sebeplerden dolayı staj çalışma aralığında değişiklik olan öğrenciler bu durumu fakülte sekreterliğine bildirmekle yükümlüdür.
 • Staj Defterinin günlük olarak doldurulmasından öğrenci sorumludur.
 • Staj en az 5 yıllık tecrübeye sahip bir mühendis gözetimi altında yapılır. (Süpervizör)
 • Stajı biten öğrenci Staj Defterinin ve Staj Sicil Formunun (SSF) ilgili kısımlarını süpervizörüne onaylatır. (Kaşe-İmza) SSF süpervizör tarafından ağzı kapalı, mühürlü ve paraflı bir zarfa konularak öğrenciye teslim edilir. Zarf bir daha açılamaz.
 • Öğrenci içinde SSF’nin bulunduğu kapalı-mühürlü zarfı ve Staj Defterini staj bitiminden 30 gün içinde bölüm başkanlığına teslim eder.

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Stajlar staj komisyonu tarafından SSF ve Staj Defteri üzerinden değerlendirilir.
 • Gerekli görüldüğü durumlarda öğrenciler sözlü sınava alınabilir ve süpervizör ile iletişime geçilebilir.
 • Defter üzerinde tespit edilen basit hataların düzeltilmesi için öğrencilere “revizyon“ hakkı verilir. Belirtilen eksikler giderilene kadar staj kabul edilmez.
 • Staj Defterinin içeriği yetersiz bulunduğu takdirde staj tümüyle veya kısmen reddedilebilir.