Bölüm Hakkında

Başta sanayi sektörü olmak üzere birçok sektörde uygulanması artık zorunlu hale gelen Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0 uygulamaları ile birlikte kamu ve özel sektör kurumlarının dijitalleşme ile yönetilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemiz, jeopolitik konumu, üretim becerisi, kalifiye işgücü ve doğal imkânlarıyla bölgesinin üretim üssü olmuştur. Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programı mezunları, çalışmalarını sürdürmek ve ilerletmek için bilgi teknolojisine büyük ölçüde güvenen tüm işletmeler ve kuruluşlar tarafından aranmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri uzmanları, programcı, SEO uzmanı, veri analisti, network uzmanı gibi teknik alanların yanında insan kaynakları, iş geliştirme, proje yönetimi, iş analizi ve satış pazarlama gibi çok çeşitli departmanlarda çalışabilecek yetkinliklere sahiplerdir. Bu bahsedilen alanlarla sınırlı olmayacak şekilde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezunlarımızın tamamı kamu kuruluşlarında iç denetçi, müfettiş, uzman, kaymakam ve idari yargı hakimliği alanlarında da çalışma imkanına sahiplerdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı’nın amacı, işletmelerin ve bireylerin ihtiyacı olan her türlü veriyi toplayan; toplanan verileri analiz ederek bilgiye dönüştüren; elde edilen bilgiyi paylaşan yöntem, süreç ve sistemleri planlamaktır. Bu sistemlerin ekonomik, teknik ve stratejik açıdan tasarımını, kurulmasını, analizini ve yönetilmesini yapabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Bu bağlamda Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin yöneticilerin karar süreçlerini en iyi biçimde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hâkim olmalarının yanında, analitik düşünme ve organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Bölüm olarak bu amacı; hazırladığımız özgün eğitim programları, uygulama çalışmaları, nitelikli öğretim elemanları ve eğitim ortamıyla sağlamaktayız. Belirlenen stratejileri uygulayacak ve faaliyetleri yürütecek hem sektör deneyimli hem de dinamik, alanında kariyer yapmış Profesör ve Dr. Öğretim Üyeleri’nden oluşan kadroyla çalışmaktayız. Teknik anlamda modern ve öğrencilerimize hitap edecek altyapımızın yanında üniversitemizin öğrencilerine sunduğu çeşitli fırsatlara da sahibiz. Örnek olarak İİSBF bünyesinde bulunan Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce), Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümleriyle çift ana dal yapma şansı, üniversitemizin anlaşmalı olduğu Erasmus ağıyla Avrupa’daki çeşitli ülkelere gitme şansı söylenebilir. Türkiye’nin en önde gelen holdinglerinden Gedik Holding bünyesinde yer alan, ulusal ve uluslararası hizmetlerini farklı alanlarda yürüten şirketlerde staj ve kariyer fırsatları sunmaktayız.