Akademik Kadro

Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran
Yönetim Bilişim Sistemleri
Prof. Dr. Mehmet Erkan
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Bozoklu
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkan V.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erkasap
Yönetim Bilişim Sistemleri
Arş. Gör. Yağmur Yavuz
Yönetim Bilişim Sistemleri