Yüksek Lisans Başvuru

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA  BAŞVURU BELGELERİ

İstenen belgeler

a) Tezsiz Yüksek Lisans için; Diploma, transkript, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylardan askerlik belgesi ve 4 adet resim.

b) Tezli Yüksek Lisans için; ALES belgesi, mevcut ise yabancı dil belgesidiploma, transkript, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylardan askerlik belgesi ve 4 adet resim.

c) Doktora Programlarını;  Yüksek Lisans (Lisans mezunu olarak başvuran adaylar için gereçli değildir), ALES belgesi, yabancı dil belgesidiploma, transkript, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylardan askerlik belgesi ve 4 adet resim.