Başvuru

Enstitü Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız

  • Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Çalışmalar (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda ALES şartı aranmamaktadır.
  • İstanbul Gedik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavından veya KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL İngilizce sınavlarından veya bunlara eşdeğerliği bulunan sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 60 puanına sahip olmak gerekmektedir. Öğrencinin, uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.
  • Başarı notu hesaplaması; lisans başarı notunun % 60’ı ile giriş sınavı başarı notunun % 40’ının toplamıdır.
  • Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakat ve yazılı sınav sonucunun her biri 100 tam not üzerinden en az 65 olmalıdır. Yüksek lisans giriş sınavından 65 ve üzerinde not alan adaylar, aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili Enstitü’nün Yönetim Kurulu kararı ile Yüksek Lisans öğrenciliğine kabul edilirler.

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DİKKATİNE!
Uluslararası öğrenci başvuru koşulları için tıklayınız.
Uluslararası öğrenci olarak başvurmak için tıklayınız.