İletişim

Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. Redvan Ghasemlounia redvan.ghasemlounia@gedik.edu.tr