26 Ara 2013

AVUSTURYA BİLİM VE ARAŞTIRMA BAKANLIĞI BURSLARI

Avusturya Bilim ve Araştırma Bakanlığı 2014/2015 eğitim yılında öğrenciler, üniversite mezunları ve bilim insanları için burslar verileceğini bildirmektedir.

Sunulan burslar Avusturya Burs ve Araştırma Teşviki Veri Tabanı www.grants.at (Almanca ve İngilizce)’den incelenebilir, başvurular ise www.scholarships.at adresinden yapılmaktadır.

Özellikle aşağıdaki programlara dikkat çekilmektedir:

Franz-Werfel Burs Programı

Franz-Werfel Burs Programı genç üniversite öğretim üyelerine yöneliktir ve ağırlıklı olarak Avusturya edebiyatını işlemektedir. 1992 yılında hayata geçirilen burs programı bütün dünyadan müracaatçılar kabul etmektedir. Werfel bursu alanlar enstitülerde misafir araştırmacı olarak çalışabilir, kütüphanelerde, arşivlerde veya araştırma kurumlarında özel araştırmalar yürütebilirler. Bu burs sadece 18 aya kadar verilebilecek maddi bir burs değildir; aynı zamanda burs sonrasında da verilen destek ile kalıcı bir nitelik taşımaktadır.

Burs sonrasında verilen destekler şunları kapsamaktadır:

• Her yıl, bölüme uygun bir sempozyuma davet

• Her üç yılda bir, bir aylık bir araştırma bursu

• Profesörlük için burs

• Çalışma yayınlamada maddi destek

Başvurular en geç 1 Mart tarihine kadar yapılmalıdır.


Richards Plaschka Burs Programı

Bu programa Avusturya tarihine yoğunlaşan tarih bilimleri alanındaki üniversite öğretim üyeleri başvurabilirler. Burs alanlar bir enstitüde misafir araştırmacı olarak çalışabilir, kütüphanelerde, arşivlerde veya araştırma kurumlarında özel araştırmalar yürütebilirler.

Burs süresi 18 aya kadar sürmektedir. En az 12 burs ayı tamamlandıktan sonra, burs sonrası destek başlatılması öngörülmektedir.

Burs sonrasında verilen destekler şunları kapsamaktadır:

• Her yıl, bölüme uygun bir sempozyuma davet

• Sempozyuma katılım vesilesiyle her yıl, alanla ilgili kitap temini için maddi destek

• Her üç yılda bir, bir aylık bir araştırma bursu

• Tarih bilimleriyle ilgili bilimsel bir dergiye 3 yıllık abonman

• Profesörlük için burs

• Çalışma yayınlamada maddi destek

Başvurular her yıl en geç 1 Mart tarihine kadar yapılmalıdır.

Ernst Mach Burs Programı

Bu burs programı her alandan ve her ülkeden üniversite öğrencisi ve öğretim üyesine Avusturya’da bir eğitim ve araştırma süreci geçirebilmesi için bir tekliftir. Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı (BMWF) tarafından finanse edilmektedir. BMWF ile OeAD (Avusturya Mobilite ve Eğitim İşbirliği Ajansı) temsilcilerinden oluşan bir kurul başvuruları belli bir inceleme yönteminden geçirerek sonuçlara göre bursun kime verileceğine karar vermektedir. Burs süresi 1 ila 9 aya kadardır.

Hedef kitlesi:

Doktora öğrencileri, yüksek lisans yapmış olanlar, doktora yapmış olanlar ve genç üniversite öğretim görevlileri “Ernst Mach dünya çapında burs” alt programına başvurabilirler.

Lisans ve yüksek lisans öğrencileri ise “Ernst Mach Avusturya Yüksek Okul Eğtimi Bursu” alt programı ile Avusturya’da üniversite eğitimi alabilirler.

AB burs programlarıyla kesişmeleri önlemek amacıyla bu programla sadece Avrupa dışındaki öğrencilere hitap edilmektedir. Bu alt program özellikle Avusturya’daki yüksek öğretim sektörünün uluslararasılaşmasını teşvik etmeye yöneliktir. Başvurular her yıl en geç 1 Mart tarihine kadar yapılmalıdır.