10 Haz 2015

Yrd. Doç. Dr. Deniz Ilgaz 47. EUCEN Toplantısına Katıldı

”Eğitimle birlikte öğrenme süreçleri de yeni ihtiyaçlar doğrultusunda değişiyor”

Boğaziçi Üniversitesi’nde 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında BÜYEM (Yaşam Boyu Eğitim Merkezi)  ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olan 47. EUCEN Avrupa Üniversiteleri Sürekli Eğitim Ağı Konferansı ‘’Yükseköğrenim ile Mesleki Eğitim arasında Köprüler Kurmak: Eğitimde Çeşitlilik’’ başlıklı toplantılara Gedik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Deniz Ilgaz izleyici olarak katıldı.

Konferansın ana teması olan mesleki eğitim ile yükseköğretimin birleştirilmesi konusu aslında tüm toplumların ortak problemlerinden bir tanesi. Gelişmiş toplumlar incelendiğinde mesleki eğitim, kariyer yönlendirme, toplumun ihtiyacı olan alanlarda kalifiye eleman istihdam edilmesini sağlayacak eğitim politikaları öne çıkmaktadır.

Aralarında AB Konseyi, AB Türkiye Delegasyonu, Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Birliği, ABD’den Harvard, Michigan ve Indiana Üniversiteleri ile değişik Avrupa ülkeleri üniversitelerinden geniş çaplı katılımın olduğu etkinlikte Dr. Ilgaz, fotoğrafta Harvard Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim (Continuing Education) ve University Extension olarak adlandırılan Uzatma Dersleri Birimi Müdürü Huntington D. Lambert ile birlikte görülmektedir.

Yıllar önce, ABD’de lisans eğitimine başlamadan önce 1961-62 akademik döneminde Harvard University Extension programında 3 derse devam etmiş ve sertifika almış olan Deniz Ilgaz, günümüzde büyük bir boyut kazanmış olan LLL (life long learning) uygulamalarından bu hareket henüz başlarındayken yararlanmış.

Günümüzde çağın ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme süreçleri değişmekte, hayatboyu öğrenme örgün, yaygın ve serbest öğrenme olarak her türlü eğitim ve öğretim gelişmektedir.

Avrupa Üniversiteleri Sürekli Eğitim Ağı (EUCEN), 1991 yılında Belçika’da kurulmuş olan uluslararası, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. EUCEN 35 farklı ülkeden üniversite ve ulusal ağ olarak 183 üyesi bulunan Avrupa’nın en geniş kapsamlı üniversiteler yaşamboyu eğitim merkezleri birliğidir.  Fotoğrafta, EUCEN Başkanı Dr. Andrea Waxenegger açış konuşmasını sunarken görülmektedir.

EUCEN Avrupa genelinde üniversiteler eliyle yaşam boyu eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi ve politikalarının gelişimini teşvik etmek ve yaygınlaştırılmasını sağlayarak öğrenme yöntemlerinde ilerleme sağlamayı hedeflemekte,  hem topluma hem de kurumlara ekonomik ve kültürel anlamda önemli katkılar sağlamaktadır.

Türkiye’den toplam 12 üniversitenin üye olduğu EUCEN’e Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi 2012 senesinde üye olmuştur.