444 5 438     info@gedik.edu.tr

19 Ara 2018

Avrupa Birliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konulu Seminer Gerçekleştirildi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümümüz tarafından düzenlenen Lancester Üniversitesi’nden Dr. Melis Cin ve Öğretim Üyemiz Dr. Rahime Süleymanoğlu Kürüm’ün konuşmacı olarak yer aldığı “Avrupa Birliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu seminer Kartal Yerleşkemizde gerçekleşti. Gerçekleştirilen seminerde Cin ve Kürüm, yürütmekte oldukları ve Avrupa Komisyonu Jean Monnet programı tarafından desteklenen “Kadının Kalkınması ve Toplumsal Cinsiyet Politikalarının Avrupalılaşması” adlı projenin ilk bulgularını öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle paylaştılar. “Amartya Sen’in Yapabilirlik Yaklaşımı ve Yeni Kurumsalcılık Yaklaşımları” ışığında Avrupa Birliği’nin kadının kalkınması ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yasal önlemlerle farkındalık yaratma kampanyalarını bütünleştirerek ikili bir yaklaşım edindiği ve toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasına özel bir önem atfettiği tartışıldı.