444 5 438     info@gedik.edu.tr

11 May 2016

Avrupa Birliği ve Sivil Dayanışma

Yrd. Doç. Dr. Deniz Ilgaz, 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde Doç. Dr. Nesrin Demir’in organize ettiği toplantıda Avrupa Birliği günü ile ilgili bir konuşma yaptı.

AVRUPA  BİRLİĞİ  GÜNÜ Konuşma Metni Özeti

AB ve Sivil Dayanışma

Avrupa Topluluğu kuruluşundan bu yana “kriz” denilebilecek birçok dar boğaz ile karşılaştı fakat kurumlarının (Avrupa Konseyi, Komisyonu, Parlamentosu) birlikte hareket ederek bir çözüm bulma konusunda her zaman sorunları aşarak daha da güçlenerek çıktı.  Bugün Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu kriz yalnızca 2008 yılında çarpan ekonomik dalganın etkileri değil.  Bugün AB’nin daha da derin krizi artık bireysel gönüllülük düzeyinde tam bir birliktelik sağlanamamış olmasına da dayanıyor.

Jürgen Habermas’ın “civil solidarity” (sivil dayanışma) dediği insan desteğinin daha güçlü olması, Avrupa Birliği’ni bu noktadan öteye götürebilecek güçtür.  AB kurumlarındaki atanmışlar ve Avrupa Parlamentosu’ndaki seçilmişlerden “elitler” olarak bahsedersek, bu kişilerde Avrupalılık bilincinin en üst düzeyde yerleşmiş olduğundan söz edebiliriz.  Oysa üye ülkelerin vatandaşları, her ne kadar AB vatandaşlıklarını 1992 yılında kazanmış olsalar da, “Avrupalılık” bilinci halkın zihninde ve kalbinde yeşertilemedi.  Yakın zamanda Suriyeli ve diğer Üçüncü Dünya ülke vatandaşlarının düzensiz bir göç dalgasıyla Avrupa’yı vurmasıyla dünya bu gerçeği iyice gördü.  Zaten var olan milliyetçilik duyguları daha da güçlü olarak yükselmeye başladı; özellikle Almanya’da ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde.

Avrupa Birliği’nin dünya çapında bir güç olabilmesi için “siyasi bir belkemiği (political backbone) oluşturması gerekiyor,” diyen Habermas,  bunun AB için çok önemli ve dünya için de önemli olduğunu vurguluyor;  AB için “olmak” veya “olmamak” anlamındaki bu ayrımın sonunda,  AB yalnızca ekonomik birlik olarak kalsın diyenlerin mi yoksa AB siyasi entegrasyonu derinleştirsin diyenlerin mi kazanacağını sorguluyor.  Yoksa iki taraf da kaybedecek mi?

Prof. Dr. Kerem Batır, Yrd. Doç. Dr. Deniz Ilgaz, Prof. Dr. Zeki Erdut