16 May 2019

Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı ve Sergisi Gerçekleştirildi

ÜAK Sanat Dalları Eğitimi Konseyi Toplantısı, Konsey Başkanı Prof.Dr. Turan Sağer, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın’ın konuşmalarıyla, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Tomak ev sahipliğinde, 25-26 Nisan 2019 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakülteleri Dekanları ve Konservatuar Müdürlerinin katılım sağladığı toplantıya, Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Feride Önal ve Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi  Handan Özsırkıntı Kasap katıldı. Toplantı kapsamında düzenlenen “Büyük Buluşma Sergisi”ne, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyemiz Ruhcan Akil, Arş. Gör. Özlem Özkan Şafak ve Arş. Gör. Merve Karaman eserleri ile katılım sağladı.

Eserler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisinde 24 Nisan – 10 Mayıs tarihleri arasında sergilendi.