22 Oca 2018

Üçüncü Bin Yıl Türkiye’sinden Kadınlara Sesleniş Konferansı’nda Yrd. Doç. Dr. Ayşin Şişman da Bir sunum Yaptı

Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Yapılan “Üçüncü Bin Yıl Türkiye’sinden Kadınlara Sesleniş” Konferansında Fakültemiz Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşin Şişman da Bir sunum Yaptı

İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türk Hukukçu Kadınlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Üçüncü Bin Yıl Türkiye’sinden Kadınlara Sesleniş” konulu konferans 16 Ocak 2018 günü Green Park Hotel Pendik’ de gerçekleştirildi. Yrd Doç. Dr Ayşin Şişman da programın ilk oturumunda “Türk Toplumundaki Yapısal Değişiklikler ve Kadınlar Üzerindeki Etkileri” konulu yazılı ve görsel sunumunu yaptı. Sunumunda; Osmanlı Devletinde Batılılaşma hareketlerinin başladığı Tanzimat Döneminden günümüze kadar geçen 200 yıla yakın çağdaşlaşma süreci gözden geçirildi. Toplumsal değişim sürecinin temel dinamiği olan “kadın”ın değişimi temeline dayalı olan konuşmada; çağdaşlaşma sürecinde Osmanlı Devleti’nden – Türkiye Cumhuriyeti’ne kadının eğitim ve toplumsal hayata katılımı ilk mücadele alanı olarak kabul edilmektedir. 20. Yüzyılda okullaşmanın artması ile eğitimli kadınlar hareketi başlamış dergi ve dernekler kanalıyla içinde bulundukları durum ortaya çıkmıştır. Milli Mücadele döneminde mitinglerde ve cephelerdeki etkin varlığı Cumhuriyet dönemindeki reformları zorunlu kılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki reformlar ile tüm eğitim imkânları, kamusal alanlar açılmış ve eşit yurttaşlık hakkı kazanılmış, seçme ve seçilme kanunlarıyla tüm mecralarda temsil hakkı elde edilmiştir. Modern devletin en önemli simgesi olarak “kadın” kabul görmüştür. 1985’lerden itibaren kentlileşmenin artmasıyla kadınlar daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir hareketin içine girerek yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde devlette kurumsallaşma aşamasına geçmiş, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Tanzimat’tan beri toplumdaki değişmelerle paralel devam eden kadın hareketi farklı düşünce ve ideolojideki kadınların şiddet, cinsel istismar, erken yaşta evlilik gibi ortak sorunlarla mücadelesi içinde devam etmektedir.