25 Nis 2018

Rengarenk Deniz Çalıştayı Gerçekleştirildi

“Rengarenk Deniz” Çalıştayı Gerçekleştirildi

Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Gedik Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği “Rengarenk Deniz” çalıştayı gerçekleştirildi.

Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 1. Sınıf öğrencileri ile İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin katıldığı “Rengarenk Deniz” çalıştayı 10 Nisan 2018 Salı günü, Marmara Eğitim Köyü’nde, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 302 numaralı tasarım işliği’nde düzenlenmiştir.

 

Yürütücülüğünü Dr.Öğr.Üye. Müge ERTEMLİ, Arş.Gör. Farahnaz ÖZTÜRK (Maltepe Üniversitesi) ile Dr.Öğr.Üye. Handan ÖZSIRKINTI KASAP,  Arş.Gör. Anday TÜRKMEN (İstanbul Gedik Üniversitesi) yaptığı çalıştay kapsamında ilk olarak; Dr.Öğr.Üye. Müge ERTEMLİ “Yat Tasarımında Malzeme”,  Dr.Öğr.Üye. Handan ÖZSIRKINTI KASAP ise “Yat Tasarımı ve Renk” hakkında seminerler vermiştir. Çalıştayın ikinci aşamasında yat tasarımı sunum anlatım teknikleri uygulama çalışmaları yaptırılmıştır. Çalıştaya her iki üniversiteden toplam 27 öğrenci katılmıştır. Çalıştay kapsamında üniversiteler arası işbirliği oluşturarak, farklı disiplinlerden öğrenciler bir araya gelmiş ve bilgi alış verişi içerisinde çalışma olanağı sağlanmıştır.