1 Haz 2017

MİM 210 STAJ I ve MİM 310 MİM 310 STAJ II Başvuru ve Onay İşlemleri

2016-2017 GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
MİM 210 STAJ I VE MİM 310 MİM 310 STAJ II
BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

ONAYLANAN BAŞVURULAR İÇİN:

***Staj defter ücreti, ilan edilecek banka hesabına öğrenci adına yatırılacaktır. Üzerinde öğrenci adı-soyadı belirtilmiş dekont karşılığında staj defteri 09 Haziran 2017 tarihine kadar Dekanlık Sekreterliğinden alınacaktır.

***Gerekli belgeler: 2 adet yeni (son 1 yıl içerisinde çekilmiş) vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, banka dekontu.

STAJ SSK GİRİŞ İŞLEMLERİ VE STAJ SÜRECİNİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN ÖNEMLE  DUYURUR.