26 Nis 2021

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İMÇ 304 Rölöve Restorasyon Dersi Öğrencilerinin Dikkatine;

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans programında yer alan Rölöve-Restorasyon dersi 2 saat teorik ve 2 saat uygulamadan oluşmaktadır. Uygulama çalışmaları, teorik derslerde öğrenilenler kapsamında haftalık tashihler ile rölöve alınması ve iki boyutlu çizime aktarılmasını içermektedir. Haftalık tashih alınmadan uygulamanın yapılması ve gerçekleştirilmesi hem uygulamalı eğitim sistemi hem de etik açıdan mümkün değildir. Bu nedenle rölövelerin dersin hocası ile birlikte tayin edilip haftalık tashihler ile ilerleme kaydedilmeden teslim edilmesi ve değerlendirilmesi mümkün değildir. Devam mecburiyeti olmayan öğrencilerimizin de uygulama derslerine katılması gerekmektedir.