19 May 2018

Duyarlı Çevre Tasarımı Atölye Çalışması Gerçekleştirildi

Güzel sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü etkinlikleri kapsamında04 Mayıs 2018 Cuma günü Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerimizden öğrencilerimizin katıldığı Duyarlı Çevre Tasarımı Atölye Çalışması gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışmasının yürütücülüğünü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim elemanları Sayın Müge Bayar ve Sayın Orkun Aziz Aksoy üstlenmiştir.
 
Mekan çalışmalarında ölçekler ayrılığı çoğu zaman bütünlükten koparak yalıtılma ve mekansal parçalanma gibi sorunları doğurmaktadır. Mekanı bütüncül olarak anlayabilmek için iç mimarlık, mimarlık ve kentsel tasarım gibi disiplinlerin iç içe düşünülmesi gerekmektedir. Bu atölye çalışması bu amaçla ortaya çıkmış olup İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Mimarlık Bölümü öğrencilerine kentsel bağlamdan kopmadan, işbirliği içinde ve ölçekler arası çalışmanın imkanlarına odaklanmaktadır.
 
Çalışma için seçilen konu mimar/kentsel tasarımcı Ian Bentley’in mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinden bir grup tasarımcı ile beraber oluşturduğu bir kentsel tasarım rehberi olan “Responsive Environments”deki kriterlerin hedef alınması ile belirlenmiştir. Bu rehberde bir mekanın insan ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi için yedi kriter belirlenmiştir. “Duyarlı Çevre” adını verdikleri bu rehberin en önemli özelliği ölçekler arası olmasıdır. İç mekan-kamusal mekan ilişkisi gibi insan ölçeğinde tasarım problemlerinden kentsel ölçekte tasarıma kadar geniş bir çerçevede öneri sunan bu kaynak referans alınarak İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Mimarlık Bölümünden öğrenciler bu ölçekler arasılık temelinde bir araya gelmişlerdir. 
 
Çalışma kapsamında kampüs alanı ve çevresini içeren alanda bir keşif gezisi gerçekleştirilmiş ardından bu seçilen alan için “geçirgenlik”, “okunabilirlik”, “esneklik”, “zenginlik”, “çeşitlilik”, “kişiselleştirme” gibi duyarlı çevre tasarımı için gereken kriterler temel alınarak analiz-tasarım problemlerinin belirlemesi-öneri aşamalarına dair çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.
 

Duyarlı Çevre Tasarımı Atölye Çalışmasının sergi açılışı 15 Mayıs 2018 tarihinde Kartal Yerleşkesi B Blok 6. Katta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Zafer UTLU’nun değerli katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.