7 Kas 2018

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan Bildiri Sundu

Üniversitemiz Mimarlık Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan,  01- 02 Kasım 2018 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi tarafından Edirne’de gerekleştirilen I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu’nda “Osmanlı Saray Bahçelerinin Osmanlı Sultanları Tarafından Kullanımı ve İmparatorluk İmgesi başlıklı bildiriyi sundu.