16 May 2018

Büyük Buluşma 2018

BÜYÜK BULUŞMA 2018

Üniversitelerarası Kurul – Sanat Dalları Eğitim Konseyinin Sanat etkinliklerinden “Büyük Buluşma 2018” Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi bu yıl Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde 04 Mayıs 2018 Cuma günü gerçekleşmiştir.

Türkiyede yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden oluşan sergi de, okulumuz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesini temsilen Öğretim Üyelerimizden Moda Tekstil Tasarımı Bölümünden Dr.Öğr.Ü. Candan DURAK AYLA, Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Dr.Öğr.Ü. Ruhcan AKİL ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden Dr.Öğr. Ü. Handan ÖZSIRKINTI KASAP, Büyük Buluşma 2018 Sergisinde eserleriyle yer almışlardır.