29 Haz 2020

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet İçin Tek Ders Sınavı

Değerli Öğrencilerimiz,

Tek Ders Sınavları 06.07.2020-08.07.2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Mezuniyeti için tek dersi kalmış öğrencilerimizin 01.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki formu doldurarak dekanlığına/müdürlüğüne e-posta ile göndermesi gerekmektedir.

https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/tek-ders-sinavi-basvuru-formu.pdf

GENEL AÇIKLAMALAR

  1. Tek ders sınavı azami eğitim-öğretim süresi içinde mezuniyeti için tek dersi kalan ve bu dersten devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrenci için yapılan sınavdır.
  2. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bu formu doldurarak başvuru yapar.
  3. Tek ders sınavı diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Başarı değerlendirilmesinde yarıyıl içi çalışmaları dikkate alınmaz.
  4. Tek ders sınavından başarılı olunması için, en az CC notu alınması gerekir.
  5. Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıllarda derse devam koşuluna bağlı olmadan her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders kredi esasına göre tespit edilen öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.
  6. Stüdyo dersleri ve proje dersleri için, tek ders sınavı yapılmaz.
  7. Stajlarını tamamlamamış öğrenci tek ders sınavına giremez.
  8. Tek ders sınavında mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.

E-posta Adresleri:

GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU-info.gmyo@gedik.edu.tr

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ-info.gsmf@gedik.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ-info.hf@gedik.edu.tr

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ-info.iisbf@gedik.edu.tr

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-info.mf@gedik.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-info.sagbf@gedik.edu.tr

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-info.spbf@gedik.edu.tr

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-info.fenbe@gedik.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-info.sagbe@gedik.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-info.sosbe@gedik.edu.tr