Merkez Yönetimi

Öğr. Gör. Güvenç Sorarlı
Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Haydar Şahin
Merkez Müdür Yardımcısı