Hakkımızda

Misyon :
Dünya kalitesi ve standartlarının üzerinde eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve sualtında yeni ufuklar açmak için yenilikçi, öncü bir sualtı teknolojileri merkezi’ olmak.

Vizyon :
Sualtı teknolojileri konusunda ülkemizin ihtiyacı olan;
savunma sanayinde, dalış turizminde, sualtı arama-kurtarma çalışmalarında, insanlı-insansız sualtı araçlarında ve bilimsel araştırmalarda yer alabilecek yetenek ve donanıma sahip uzman personel yetiştirebilmek amacıyla kurulmuş bir merkezdir.

Sualtı teknolojileri merkezinin Üstün Yönleri
• Stratejik düşünme ve kendini yenileme kabiliyetine sahip olup gelişmelere öncülük eden
• Ulusal veya Uluslararası düzeyde yenilikçi projeler üretip kaynak yaratabilen,
• Endüstriyel ve toplumsal bazda iletişim ve işbirliği kurabilme kabiliyetine sahip
• Karşılaşılan sorunları çözme yönünde sonuç odaklı araştırma – geliştirme çalışmaları yapılan
• Uluslararası düzeyde kalifiye araştırmacı kadrosu bulunan bir sualtı teknolojileri merkezidir.

Sualtı teknolojileri merkezinin Önümüzdeki 5 yıl için Amaçları, Hedefleri ve Stratejileri
• Türkiye’de alanında öncü konuma gelmek,
• Ulusal alanda sualtı kesme ve kaynak teknolojisi, sualtı robotik sistemler ve bilimsel araştırmalarda yapılan çalışmalara yön vermek ve öncelik alanlarını belirleyebilmek
• Ulusal ve uluslararası sualtı teknolojileri merkezleri ile işbirliği yapmak.
• Uluslararası düzeyde işbirliklerini geliştirmek personel ve araştırmacı değişim programları yapmak.