Merkezin Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANLARI

İstanbul Gedik Üniversitesi Engelsiz Yaşam Merkezi, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Engelli çalışmalarına, üniversitenin ilgili akademik birimlerinin; eğitim, araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetleri kapsamında katılımını sağlamak
  • Toplumun tüm kesimlerinde, engellilere ve engelliliğe yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, bilimsel veri tabanı oluşturmak ve ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bilimsel iş birliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek
  • Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak projelerin geliştirilmesine katılmak ya da buna imkân sağlamak
  • Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke genelinde engelsiz bir yaşam oluşturma yönünde toplumun bilincini ve duyarlılığını artırmak
  • Engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ve uzmanlarla bir araya gelerek, ulusal ve uluslararası AR-GE projeleri oluşturmak ve bu projelerin yürütülmesini sağlamak
  • Yurt içinde ve yurt dışında benzer amaçlar için çalışan merkez ve kurumlarla iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve bu merkez ve kurumlara bilimsel ziyaretler gerçekleştirmek
  • Engellilere ve engelliliğe yönelik ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek; aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak
  • Üniversite öğrencilerinde, engellilerin yaşam kalitesini artırma konusunda bilinç oluşturmak, merkezin gerçekleştireceği projelerde öğrencilerin etkin görev almalarını sağlamak