Müdürün Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar etkili olan ve devletin temel yapı taşlarını oluşturan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş ve gelişmiş batı devletleri karşısında durabilmesinin olmazsa olmaz aracıdır. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer tüm alanlarda uygar bir devlet olarak bağımsız bir şekilde ayakta durması mümkün değildir. Bu sebeple Atatürk ilkelerinin doğru bir şekilde anlaşılması ve daha da önemlisi uygulanması son derece büyük bir önem arz etmektedir.

Bu bağlamda İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yönetmelik ile kurulmuş bir merkez olarak Atatürk ilke ve inkılaplarının doğru anlaşılması ve uygulanabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde bir bilinç oluşturmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda merkez, Atatürkçü düşünce analizleri yapmanın yanında; anayasal düzene bağlı, ulusal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, ulusal kültür ve değerleri koruyucu ve yaygınlaştırıcı, Türklüğü, Türk ulusunu ve vatanını, devletin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren konularda incelemeler ve araştırmalar yapar.

Atatürk ilke ve inkılaplarına duyulacak saygının ve bu ilke ve inkılapların doğru anlaşılmasının ve uygulanmasının arz ettiği önemin bilincinde olan İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Uygulama ve Araştırma Merkezi, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutlarda düzenlenen çeşitli organizasyonlar, konferanslar, programlar ve bunlar gibi pek çok farklı etkinlikler aracılığıyla Atatürk ilke ve inkılaplarının öneminin Türk milletine aşılanması yolunda çalışmalar gerçekleştirilmekte ve İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde eğitim alan öğrencilerin de Atatürk ilke ve inkılaplarının önemine vakıf ve saygılı birer birey olarak mezun olmaları adına çalışmalar yapmaktadır.

Ayrıca merkez, Atatürk ilke ve inkılapları konusunda çalışma yapmak isteyenlerin çalışmalarını ve projelerin yürütümünü üstlenerek bu alanda çalışmak isteyenleri teşvik etmekte ve onlara el uzatmaktadır.