Merkezin Faaliyet Alanları

İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Atatürk ilke ve inkılaplarının doğru anlaşılması ve uygulanabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde bir bilinç oluşturmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda merkez, Atatürkçü düşünce analizleri yapmanın yanında; anayasal düzene bağlı, ulusal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, ulusal kültür ve değerleri koruyucu ve yaygınlaştırıcı, Türklüğü, Türk ulusunu ve vatanını, devletin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren konularda incelemeler ve araştırmalar yapar.

Merkez, bu bağlamda, Atatürk ilke ve inkılaplarının anlaşılması ve uygulanmasının sağlanmasına yönelik faaliyetler olarak ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenler, seminerler konferanslar paneller ve sertifikalı programlar düzenleyerek kamuyu bilgilendirme amacı doğrultusunda faaliyet gösterir.