Hakkımızda

İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Uygulama ve Araştırma Merkezi 16 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de* yayımlanmış olan Yönetmelik ile kurulmuş ve Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç müdürlüğünde faaliyet göstermekte olan bir merkezdir.

Atatürk İlke ve İnkılapları Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan Atatürk İlke ve İnkılaplarının önemine binaen bu alanda çalışmalar ve Atatürkçü düşünce analizleri yapmak; anayasal düzene bağlı, ulusal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, ulusal kültür ve değerleri koruyucu ve yaygınlaştırıcı, Türklüğü, Türk ulusunu ve vatanını, devletin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren konularda incelemeler ve araştırmalar yapmaya yönelik faaliyetlerde bulunur.

Bu bağlamda; ulusal yasalara ve ilkelere uygun olarak ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenler, seminerler konferanslar paneller ve sertifikalı programlar yaparak kamuyu bilgilendirme amacı doğrultusunda faaliyet gösterir.

Kütüphane arşivi düzenlemesi konusunda gerekli her türlü araç ve gereçlerin sağlanması için çalışmalarda bulunur.

Atatürk ilke ve inkılapları konusunda çalışma yapmak isteyenlerin çalışmalarını ve projelerin yürütümünü üstlenerek bu alanda çalışmak isteyenleri teşvik etmek gibi faaliyetlerde bulunur.

Çalışmalarında Atatürk ilke ve inkılapları konusunda kurulu diğer kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.

**https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-7.htm