444 5 438     info@gedik.edu.tr     GEBİS

BAP ve Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü

Üniversitemizin 14.08.2018-7 tarihli  Senatosu tarafından “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Bilimsel Faaliyetler Yönergesi” onaylanmış olup, bu Yönerge İstanbul Gedik Üniversitesi BAP Projeleri ve diğer tüm bilimsel faaliyetlerinin işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektedir. BAP Komisyonu, tüm proje ve bilimsel faaliyetlerin Üniversite genelinde koordinasyonunu yürütmek üzere 14.08.2018 tarih ve 7 nolu (madde 5) Senato kararıyla oluşturulmuştur.

BAP Komisyonu:

 • Prof. Dr. Zafer UTLU (Rektör/Başkan)
 • Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ (Başkan Vekili/ Rektör Yrd./ İİSBF Dekan)
 • Prof. Dr. Feride ÖNAL (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
 • Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU (Mühendislik Fakültesi)
 • Prof. Dr. Hayriye KOÇ BAŞARA (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Lamia MAMMADOVA (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.)
 • Dr. Öğretim Üyesi Ülkü DEMİRCİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Havva Esra TÜTÜNCÜ (Teknoloji Transfer Ofisi Müdür V.)
 • Dr. Öğretim Üyesi Özlem AYDIN (Meslek Yüksekokulu)
 • Dr. Öğretim Üyesi Melek YURDAKUL (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.)

Komisyon; Proje, Akademik Teşvik ve Akademik Etkinlikler alt birimlerinden oluşmaktadır. Komisyon sekreteryası, Başkan tarafından görevlendirilen komisyon üyesi bir öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde Eylül 2018 itibariyle üç dönem BAP çağrısına çıkılmış olup, IV. Dönem BAP çağrısı 2018-2018 eğitim ve öğretim yılı itibariyle başlayacaktır.

BAP Komisyonu

Bilgi için;

Bilimsel Araştırma Projeleri Sekreterliği

 e-posta ( aysun.okmen@gedik.edu.tr ) veya dahili 1211

BAP (2018-2019 Toplantı Tarihleri):

 • 05 Şubat 2019-Doktora Salonu
 • 26 Şubat 2019-Doktora Salonu
 • 05 Mart 2019-Doktora Salonu
 • 26 Mart 2019-Doktora Salonu
 • 02 Nisan 2019-Doktora Salonu
 • 30 Nisan 2019-Doktora Salonu
 • 14 Mayıs 2019-Doktora Salonu
 • 22 Mayıs 2019-Doktora Salonu
 • 28 Mayıs 2019-Doktora Salonu
 • 16 Temmuz 2019-Doktora Salonu

Önemli Not: Başvuruların Komisyon gündemine alınabilmesi için Komisyon tarihinden en geç 1 hafta öncesinde Komisyon sekretaryasına eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.