444 5 438     info@gedik.edu.tr

BAP ve Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü

Üniversitemizin 14.08.2018-7 tarihli  Senatosu tarafından “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Bilimsel Faaliyetler Yönergesi” onaylanmış olup, bu Yönerge İstanbul Gedik Üniversitesi BAP Projeleri ve diğer tüm bilimsel faaliyetlerinin işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektedir. BAP Komisyonu, tüm proje ve bilimsel faaliyetlerin Üniversite genelinde koordinasyonunu yürütmek üzere 14.08.2018 tarih ve 7 nolu (madde 5) Senato kararıyla oluşturulmuştur.

BAP Komisyonu:

 • Prof. Dr. Zafer Utlu (Başkan)
 • Prof.Dr. H.Şaduman Okumuş (Başkan V.)
 • Prof.DR. Sunullah Özbek
 • Prof.Dr. Feride Önal
 • Prof.Dr. Haydar Özpınar
 • Prof.Dr. Feriha Erfan Kuyumcu
 • Prof.Dr. Hayriye Koç Başara
 • Doç.Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil
 • Dr. Öğr.Üyesi Ganime Aydın (TTO Müdürü)
 • Dr.Öğretim Üyesi Utku Canci Matur

Komisyon; Proje, Akademik Teşvik ve Akademik Etkinlikler alt birimlerinden oluşmaktadır. Komisyon sekreteryası, Başkan tarafından görevlendirilen komisyon üyesi bir öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde Eylül 2018 itibariyle üç dönem BAP çağrısına çıkılmış olup, IV. Dönem BAP çağrısı 2018-2018 eğitim ve öğretim yılı itibariyle başlayacaktır.

BAP Komisyonu

Bilgi için;

Bilimsel Araştırma Projeleri Sekreterliği

 e-posta ( aysun.okmen@gedik.edu.tr ) veya dahili 1211

 

BAP (2018-2019 Toplantı Tarihleri):

 • 30 Ekim 2018-Doktora Salonu
 • 06 Kasım 2018-Güzel Sanatlar Fakültesi Toplantı Odası
 • 27 Kasım 2018-Doktora Salonu
 • 04 Aralık 2018-Doktora Salonu
 • 25 Aralık 2018- Güzel Sanatlar Fakültesi Toplantı Odası

Önemli Not: Başvuruların Komisyon gündemine alınabilmesi için Komisyon tarihinden en geç 1 hafta öncesinde Komisyon sekretaryasına eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.