444 5 438     info@gedik.edu.tr     GEBİS

BAP ve Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü

Üniversitemizin 14.08.2018-7 tarihli  Senatosu tarafından “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Bilimsel Faaliyetler Yönergesi” onaylanmış olup, bu Yönerge İstanbul Gedik Üniversitesi BAP Projeleri ve diğer tüm bilimsel faaliyetlerinin işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektedir. BAP Komisyonu, tüm proje ve bilimsel faaliyetlerin Üniversite genelinde koordinasyonunu yürütmek üzere 14.08.2018 tarih ve 7 nolu (madde 5) Senato kararıyla oluşturulmuştur.

BAP Komisyonu:

 • Prof. Dr. Zafer UTLU (Rektör/Başkan)
 • Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ (Başkan Vekili/ Rektör Yrd.)
 • Prof. Dr. Feride ÖNAL (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
 • Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU (Mühendislik Fakültesi)
 • Prof. Dr. Hayriye KOÇ BAŞARA (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
 • Doç. Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Lamia MAMMADOVA (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Utku CANCİ MATUR (Meslek Yüksekokulu)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ülkü DEMİRCİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Havva Esra TÜTÜNCÜ (Teknoloji Transfer Ofisi Müdür V.)

Komisyon; Proje, Akademik Teşvik ve Akademik Etkinlikler alt birimlerinden oluşmaktadır. Komisyon sekreteryası, Başkan tarafından görevlendirilen komisyon üyesi bir öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde Eylül 2018 itibariyle üç dönem BAP çağrısına çıkılmış olup, IV. Dönem BAP çağrısı 2018-2018 eğitim ve öğretim yılı itibariyle başlayacaktır.

BAP Komisyonu

Bilgi için;

Bilimsel Araştırma Projeleri Sekreterliği

 e-posta ( aysun.okmen@gedik.edu.tr ) veya dahili 1211

 

BAP (2018-2019 Toplantı Tarihleri):

 • 30 Ekim 2018-Doktora Salonu
 • 06 Kasım 2018-Güzel Sanatlar Fakültesi Toplantı Odası
 • 27 Kasım 2018-Doktora Salonu
 • 04 Aralık 2018-Doktora Salonu
 • 25 Aralık 2018- Güzel Sanatlar Fakültesi Toplantı Odası

Önemli Not: Başvuruların Komisyon gündemine alınabilmesi için Komisyon tarihinden en geç 1 hafta öncesinde Komisyon sekretaryasına eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.