Mimari Restorasyon

Ülkemiz, gerek atalarımızdan gerek ise topraklarımızda yaşamış diğer uygarlıklardan kalan tarihi eserler açısından çok zengindir. Özellikle Mimar Sinan gibi eşsiz eserleri bulunan atalarımız ve onların öğrencilerinin günümüze kadar ulaşmış pek çok şaheseri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra arkeolojik kazılar esnasında başka uygarlıklardan kalan pek çok tarihi eser açığa çıkarılmakta ve bunların korunması amaçlanmaktadır. Sayısını bilemediğimiz kadar çok olan bu tarihi eserlerin ve yapıların zamana yenik düşerek yavaş yavaş özelliklerini kaybetmemesi için ya da özelliğini kısmen ya da tamamen kaybetmiş olanların aslına uygun olarak yenilenmesi ancak bu işin erbabı kişiler tarafından yapılması ile mümkün olmaktadır.

Amaç

Bu programdan mezun olanların mimari restorasyon açısından konusunun uzmanı olarak yetişmiş olmasını istemekteyiz. Bu nedenle hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim vermeyi planlamaktayız. Restorasyon yapabilmenin temelinin, restore edilen yapının tarihinin de iyi bilinmesi gerektiğini farz ederek sanat tarihi, inşaat, mimari,  arkeoloji vb. alanlarda da eğitim vermeyi planlamaktayız.

Hedef

Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı’nda okuyan öğrencileri, alanlarında her türlü bilgi ve beceriye sahip olmalarının yanı sıra, temel mimari ve restorasyon konularına da hakim olarak, mesleğini sadece uygulama olarak değil, bilgi açısından da tam olarak kavramış şekilde yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Mimari restorasyon programında eğitim görmek isteyen kimsenin üstün bir renk ve şekil algısına, parmaklarını ve ellerini ustalıkla kullanabilme gücüne ve estetik gücüne sahip, güzel sanatlara ilgili ve açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.

Mezuniyet Sonrası

Mimari restorasyon programı mezunları, müzelerde, kütüphanelerde, ören yerlerinde, sit alanlarında zamanla bozulan kültür varlıklarının onarımını yapar, devlet veya özel sektörde çalışabilirler.

MİMARİ RETORASYON PROGRAMINDAN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ

  • Çini
  • Eski Çini Onarımları
  • Geleneksel Türk El Sanatları
  • Geleneksel Türk Sanatları
  • İç Mimarlık
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
  • Mimarlık