Danışma Kurulu

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

  • Prof. Dr. Abuzer PINAR (Müdür)
  • Dr. Öğr. Üyesi Polat TOPUZ (Bölüm Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDIN (Kaynak Tekn. Prog. Bşk.)
  • Öğr. Gör. Hüseyin KAYGISIZ (Makine Prog. Bşk.)
  • Ömer Faruk ÖZ (Torun Bakır Alaşımları Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü)
  • Ömür DANIŞKAN (Gedik Kaynak A.Ş.)
  • Uğur GÜROL (Gedik Test Merkezi Genel Müd.)