Danışma Kurulu

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

  • Üye Dr. Öğr. Üyesi Polat TOPUZ (Bölüm Başkanı)
  • Üye Öğr. Gör. Hatice Y. PEKTÜRK (Makine Prog. Bşk.)
  • Üye Ömer Faruk ÖZ (Torun Bakır Alaşımları Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü)
  • Üye Ömür DANIŞKAN (Gedik Kaynak A.Ş.)
  • Üye Fırat YUMUŞAK (Gedik Test Merkezi Genel Müd.)