Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Polat Topuz
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Aydın
Kaynak Teknolojisi Program Başkanı
Öğr. Gör. Emine Gündoğdu İş
Kaynak Teknolojisi