İnşaat Teknolojisi

Program Hakkında

Günümüzde, inşaat sektörünün gereksinimlerine yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmış, birikimli, nitelikli, yetkin ara elemanlara çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaat Teknolojisi Programı kapsamında;  mühendislik yapılarının yapımında, mimar ve mühendisler tarafından hazırlanan plan ve projeleri uygulayabilen, ileri teknoloji cihazlarını kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip, laboratuvar ve şantiyelerde görev alabilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir. Mezunlarımızın, çalışma alanlarındaki görevleri itibariyle, yönetici ve mühendis ile usta işçi ve teknisyen arasındaki bir konumda, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip teknik elemanlar olmaları amaçlanmaktadır.

 

Programın Amacı

Programımız inşaat sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir yüksek öğretim programıdır.

İnşaat Teknikeri; çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemanıdır. Bu vasıflarda bir tekniker küçük ve orta ölçekli işletmelerde yöneticilik rolünü üstelenebilmektedir. İnşaat Teknikerleri; baraj, yol, havaalanı, konut gibi yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuvarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır.

İnşaat Teknolojisi Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimizi inşaat bürolarında tüm bilgi ve teknoloji gereçlerini en iyi şekilde kullanarak, bilgisayarda çizim yapan, inşaat teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip, proje hazırlayabilen, maliye hesabı yapabilmeleri için gerekli olan bilgileri edinmiş; inşaat alanında pratiğe dayalı ara eleman olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

 

Vizyonumuz

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Teknikeri yetiştiren ve aynı zamanda üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

İnşaat sektörünün özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki önemi nedeniyle; teoriyi uygulamaya aktarabilen, teknik ve genel konular arasında denge kurabilen, her türlü teknolojik gelişmeye uyum sağlayabilen ihtisas sahibi elemanların yetiştirilmesi görevini kendine ilke edinmiştir.

 

Misyonumuz

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan projelerin tasarımı, ilgili standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde imalatların yaptırılmasını sağlayacak yeteneklere sahip, inşaat sektöründeki her türlü imalatların tekniğe uygun bir şekilde yapılmasını sağlayan ve kontrolünü yapabilecek birikimi olan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetisine sahip, ufku geniş, alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Aynı zamanda lisans tamamlamaları için, dikey geçiş sınavı ile inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerine geçişlerinde yardımcı olmaktır.

 

Programın İçeriği

İnşaat Teknolojisi Programı 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuar uygulamaları ve endüstriye dayalı öğretim verilmektedir. Program, öğrencilere bina ve her tür yapı inşaatının temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte, endüstri ve laboratuar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır.

 

Programın Kazanımları

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “İnşaat Teknolojisi” alanında ön lisans diploması verilir. Programdan mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavı ile İnşaat Mühendisliği Lisans Programlarına ve Mimarlık Programlarına dikey geçiş yapabilmektedir. Üniversitemiz olarak meslek yüksek okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize çok geniş burs olanakları tanınmaktadır. Ayrıca, mezunlarımız Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler.

İki yıllık İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı sonucunda, mezun olan öğrencilerimizin sınıf içi etkinlikler ve grup çalışmaları yaparak, ödevler, projeler ve sunumlar hazırlayarak, uygulamalar yaparak aşağıda belirtilen vasıflarla donatılmış olmasına özen göstermekteyiz:

 • İyi derecede bilgisayar kullanabilen,
 • Klasik yöntemle ve Auto-CAD ile çizim yapabilen,
 • Mimari ve statik projelerini uygulamaya koyabilen
 • Yapı yöneticiliği yapabilen,
 • Arazi ölçme metodlarını bilmek ve aletlerini kullanabilen,
 • Bina metraj ve keşif raporu hazırlayabilen,
 • Yapı laboratuvarlarında yapı malzemeleri ile ilgili deneyler yapabilen,
 • Yol yapımı ve parselasyon işleri yapabilen,
 • Yapı malzemelerini tanıyabilen,
 • Yapılarda, uygun malzeme ve donatı kullanımı, tasarımı, yönetimi ve denetimi gibi konuları bilen,
 • Malzeme ve beton deneylerini yapabilen,
 • Yapıların zemin incelemesi çalışmalarını deneyleri ile birlikte yapabilen,
 • Su yapıları, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu konularında bilgili olan ve bunların projelerini okuyabilen,
 • Şantiye organizasyonunu yapabilen, iş programı hazırlayabilen, sözleşme yönetimini bilen,
 • Metraj-keşif ve hak ediş hazırlayabilen,
 • CAD tasarım programlarını ve binaların statik ve betonarme hesaplarının paket programlarını kullanabilen,
 • Karayolu uygulama projesi hazırlamasını ve yol yapım tekniklerini bilen,
 • Çelik, ahşap ve prefabrike yapıların tasarım ilkelerini bilen, projelerini okuyup uygulayabilen

inşaat teknikerleri olmaları gayesindeyiz.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notu; ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, uygulama vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) ve yarıyıl sonu sınavının katkısı hesaplanarak belirlenir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının ağırlığı %40-%60 arasında olacak şekilde dersi okutan öğretim elemanı tarafından belirlenir.

 

Mezuniyet Koşulları

İnşaat Teknolojisi Programında mevcut olan (toplam 120 AKTS kredisi karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, 30 iş günü yaz stajını tamamlayan ve 8 adet kültürel etkinliğe katılan öğrenciler, İnşaat Teknolojisi Programından ön lisans diploması alarak mezun olmaya hak kazanırlar.

 

Mezun İstihdam Olanakları

İnşaat Teknolojisi Programı mezunları İnşaat Teknikeri ünvanı alırlar. Program mezunları ülkemizin en önemli sektörü olan inşaat sektöründe İnşaat Teknikeri olarak; gerek kamu sektöründe (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşlar, Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Kara Yolları, İller Bankası,il ve ilçe belediyeleri vb.), gerekse özel sektörde istihdam olanaklarına sahiptirler.

Havayolları inşaatları, karayolu, demiryolu, köprü gibi ulaştırma yapıları inşaatları, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi alt yapı inşaatları liman, dalgakıran, iskele gibi kıyı liman yapıları, öngerilmeli beton ve betonarme sektörü, ahşap ev sektörü, restorasyon firmaları, çimento fabrikaları, yapı dekorasyon sektörü, seramik, granit ve mermer sektörü, kil ve killi ürünler sektörü, maket sektörü, inşaat demiri sektörü, zemin teknolojileri sektörü, çelik yapı sektörü, millî saraylar, prefabrik yapı sektörü, ahşap doğrama atölyeleri, PVC imalat ve montaj sektörü, cephe sistemleri sektörü, yalıtım sektörü,  çatı sistemleri sektörü, kalıp sistemleri sektörü, beton santralleri, inşaat laboratuvarları, inşaat firmaları, yapı denetim firmaları, zemin iyileştirme firmaları, petrol araştırma firmaları, beton üreten tesislerde ve yapı malzemesi laboratuvarlarında, statik, mimari, betonarme, geoteknik proje büroları vb. yerlerde teknik personel olarak çalışabilirler.