Program Başkanının Mesajı

Sevgili öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,

Değişen dünyada sağlık sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin ilk ve en önemli basamaklarından biri paramediklerdir. Bizler bu basamağın önemini her zaman hatırlayarak; gelişen ve değişen bilgiler ile yenilikçi eğitim anlayışını sürdürüyoruz. Kendini daima geliştiren, yaşam boyu öğrenmeyi kendine hedef haline getirmiş her öğrenci ileride profesyonel sağlık ekibinin bir parçası olacaktır.

Sizlere çıkmayı düşündüğünüz bu yolda başarılar diliyorum.

İlk ve Acil Yardım Program Başkanı

Öğr. Gör. Esra DEMİRCİ ECEVİT