Program Başkanının Mesajı

Öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi hazırlayabilmesi için okul ile endüstri arasında güçlü bir ilişkinin kurulması gerekliliğinden hareketle, okulumuz Sanayi ve Üniversite İşbirliği çerçevesinde, gözlem ve karar verme becerileri, problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi tatbik ederek alıştırma yapmalarını sağlayarak nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi planlamıştır. Programdan mezun olan öğrencilerin kazandıkları unvan “Elektrik Teknikeri” unvanıdır. Bu programın temel amacı ülke kalkınmasında başta sanayi olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecek iyi derecede mesleki bilgiye sahip ve bilgisini pratikte uygulayabilen, uluslararası alanda çalışabilecek nitelikli teknik eleman ve yönetici adayları yetiştirmektir. İş dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte Elektrik Teknikerleri yetiştiren, bilgi ve tecrübeye değer veren, sektörle bütünleşen, takım çalışmasını teşvik eden, evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen, Türkiye’nin önde gelen ve tercih edilen mesleki eğitim programları arasında yer almaktır.