Program Başkanının Mesajı

Yirmi birinci yüzyılda bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ile beraber finans sektörü de dünya çapındaki gelişimini yüksek bir hızda sürdürmektedir. Global ekonomik sistemde sağlıklı bir ekonomiye sahip olmak isteyen her ülke, düzgün çalışan bir finans sektörünü insanların hizmetine sunmak zorundadır. Ülkemizde de finans sektörü, ya da daha genel anlamıyla hizmetler sektörünün toplam ülke geliri içindeki payı giderek artmaktadır. Bankacılık, Sigortacılık, Sermaye Piyasaları ve Bireysel Emeklilik gibi sektörler ülkemizde daha uzun yıllar hızlı gelişme potansiyelini devam ettirebilecek durumdadır.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı olarak, öğrencilerimize iş hayatına yönelik pratik bilgilerin yanı sıra, iktisadi konuları genel olarak anlama ve çözümleme yetisini kazandırmak da başlıca amaçlarımız arasındadır. Bu sayede öğrencilerimizi mesleki yeterlilik sınavlarına ve iş hayatına mümkün olduğunca hazır hale getirerek mezun etmek temel hedefimizdir.