Adalet

Programa Giriş Şartları

Liseden mezun olan adaylar, ÖSYM tarafından yapılmakta olan YGS sınavında YGS-3 Puan türüne göre bölümün o sene için belirlenecek taban puanını sağlayıp, belirlenen tarihler arasında tercihlerini yaptıkları takdirde bölüme girmeye hak kazanırlar.

Adalet Programı Kazanımları

Bölümümüz öğrencileri, iki senelik eğitimleri süresince aşağıdaki önemli mesleki ve şahsi kazanımları elde ederler:

 • Hak, hukuk ve adalet kavramlarını öğrenip bu kavramların somut olarak karşımıza çıkış şekilleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Kişilerin bireysel hak ve özgürlükleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olarak, hem bilinçli bir birey, hem de sorumlu bir meslek elemanı olurlar.
 • Analitik düşünce yöntemini öğrenip ve hukuki kavramları karşılaştırabilme ve muhakeme kabiliyetine sahip olurlar.
 • Uzun ve ayrıntılı metinleri okuma, anlama ve yorum yapma yeteneğini kazanırlar.
 • Toplumsal konulara yönelik, hukuk perspektifinden bakabilme yeteneğini kazanırlar.
 • Hukuk uygulaması ve adli mekanizmanın işleyişiyle ilgili bilgiye sahip olurlar.
 • Kamu kurumlarının işleyişi ve bağlı bulundukları hukuki rejimler hakkında bilgi sahibi olurlar.

Mezunlarımızın Çalışabilecekleri İş Alanları

 • Mahkeme yazı işleri müdürlüğü
 • Zabıt katipliği
 • Mübaşirlik
 • Ceza infaz kurum müdürlüğü
 • İcra müdür yardımcılığı
 • Avukatlık büroları ve Noterlerde takip elemanlığı
 • Özel şirketler ve bankaların hukuk departmanı alanlarında çalışma imkanları bulunmaktadır.

Zorunlu Staj

Öğrencilerimiz, öğretim programının bir parçası olarak, öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulamaya koyabilmek amacıyla staj programına katılırlar. Staj, 30 iş günü sürmektedir.

Öğrencilerimiz, ülke çapında prestijli hukuk bürolarında staj yapmayı tercih edebilecekleri gibi, adliyelerde de tecrübe kazanma imkânına sahiptirler.

Okulumuz ve Üniversitemiz bünyesinde bulunan hukuk müşavirliği arasındaki yardım ve işbirliği çerçevesinde bazı öğrencilerimiz stajlarını üniversitemizin hukuk müşavirliğindeki tecrübeli hukukçular nezaretinde yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Hukuk Fakültesine Geçiş İmkânı

Öğrencilerimiz, iki senelik eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra, Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girip gerekli puanları alarak, Türkiye’deki hukuk fakültelerine giriş yapabilirler.

Bölüm öğretim elemanları, arzulu öğrencilerimizi dikey geçiş sınavında başarılı olmaları için sürekli motive ederek bilinçlendirmekte ve bu konuyla ilgili gereken bilgilendirmeleri yapmaktadırlar.