Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz YL

Program Tanımı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları tezsiz yüksek lisans programı, temelde yiyecek içecek ve turizm alanında güncel ve uluslararası düzeyde bilgi sahibi olmalarını destekleyecek bir eğitim planına sahiptir. Yüksek lisans programında eğitim alan öğrencilere turizm ve gastronomi alanında akademik bilgi birikimi, araştırma ve problem çözme becerileri kazandırmanın yanı sıra sektörün dinamik ve sürekli değişen yapısına uygun olarak yiyecek içecek, turizm ve konaklama sektöründe kariyerlerini ilerletmeleri için gerekli bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, turizm sektörü ve turizm işletmelerinde yönetim, menü planlama, özel beslenme, gıda teknolojisi ve gıda muhafaza yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programı; gastronomi alanındaki bilgi ve donanımlarını üstün bir seviyeye taşımak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Program; ilgili endüstrilerde çalışacak uzmanlar yetiştirmenin yanı sıra akademik alana özgün araştırmalar yapabilecek, sorunları analiz edip çözümleyebilecek, edindiği disiplinlerarası bilgileri sentezleyip literatüre yeni bilgiler kazandıracak akademisyenler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunlarımız yiyecek içecek işletmeleri ve konaklama işletmelerinde üst düzey mutfak yöneticisi, profesyonel şef olarak çalışabilmekte ya da bağımsız olarak kendi yiyecek içecek işletmelerini kurmaktadırlar.

Program Yapısı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız