İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz YL

Program Tanımı

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencileri, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar bakımından uluslararası alandaki örnekleri de kapsayan bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmeyi amaçlar.

Öğrencilerimiz, görev yapacağı işletmelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarını en az seviyeye indirebilecek bilgi ve beceriyle donatılmaktadır. Benzer programlardan farklı olarak dersler; saha tecrübesi olan, en az doktora derecesine sahip, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Öğretim üyeleri, bir iş güvenliği uzmanlık veya işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahiptir. Öğrencilerimiz yaptıkları akademik çalışma ve yayınlarla doktora programına hazırlanmakta olup programımızda öğrenci merkezli, sektör odaklı ve disiplinler arası bir eğitim modeli benimsenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği tezsiz yüksek lisans programı mezunlarımız, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına doğrudan girme hakkına sahip olup tehlikeli ve az tehlikeli kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmaktadırlar.

Program Yapısı

İş Sağlığı ve Güvenliği tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız