Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans