Fakülte Yönetim Kurulu

  • Başkan(Dekan V.) – Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU
  • Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) – Prof. Dr. Hayriye KOÇ BAŞARA
  • Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) Prof. Dr. Sefer ADA
  • Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) – Prof. Dr. Alper ÖZKAN
  • Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) – Doç. Dr. Polat TOPUZ
  • Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) – Doç. Dr. Fatih Tarlak
  • Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) Dr. Öğr. Üyesi Nilay UTLU