Dekanın Mesajı

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin amacı lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş spor eğitimi sunmak, öncü bir kurum olarak kendisini sürekli güncelleyen ve spor araştırmalarına öncülük eden bir fakülte olmaktır.

Spor Bilimleri fakültesi, ilk günden itibaren öğrencilerini ikili anlaşmaları ve Erasmus+ programı ile yönlendirerek eğitim hayatlarının en az bir dönemini yurtdışında geçirmeleri ve uluslararası tecrübe edinmeleri için desteklemektedir. Alanında uzman ve sahada tecrübesi bulunan, federasyonların çeşitli kademelerinde görevli, milli takım tecrübeleri olan, birlikte çalışmaktan mutluluk duyan, sosyal sorumluluk projelerine önem veren, disiplinler arası bir çalışma ortamı sağlayan akademik kadrosu ile öğrencilerin sorunlarını dinleyen, yalnızca akademik olarak değil aynı zamanda sosyal olarak da problemleri ile ilgilenen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri ile yönlendiren bir yapıdadır. Bu yapı sayesinde eğitim ve öğretimin sınıf ve okul dışında da bireysel gelişmeyi destekleyen süreçler ve etkili danışmanlık sistemi günden güne geliştirilmekte, öğrenciler ile akademik kadronun iletişimini daha sağlıklı bir hale getirmektedir. Bu iletişim ortamı, öğrencilerin yönetim ve planlamada söz sahibi olarak, fikirlerini kolayca iletebilmelerini sağlayan ve ilk yıllarından itibaren soru sormaya, düşünmeye ve alanında fark yaratmaya güdüleyen şeffaf bir yapı sağlamaktadır.

Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, toplumla etkileşim içerisinde olan, çok yönlü, fair play ruhu ile hareket eden, güncel bilgiler ışığında araştırma ve eğitimin bütünlüğünü gözeterek disiplinler arası ve öncü araştırmaları yapabilen önder bireyler olarak yetişmelerine özen göstermekteyiz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak amacımız topluma hizmet etmeyi amaç edinmiş, çağdaş, analitik düşünebilen, soru sormaktan çekinmeyen, sektöre yön veren öğretmenler, antrenörler, yöneticiler, spor bilimciler yetiştirmek ve spor alanına kazandırabilmektir.

Bu hedef doğrultusunda tüm öğrencilerimize başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.

Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU