Bölüm Hakkında

İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Lisans Programı’na 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almayı planlamıştır.

Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün ana hedefi ; yazılım geliştirmeyi, veri işlemede ve endüstride olan problemleri çözmede bilişim teknolojilerini kullanmayı, bilgisayar teknolojilerindeki hızlı değişime ve gelişime ayak uydurmayı bilen mühendisler yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrenciler temel ve ileri seviye programlama, veri yapıları, veritabanı, sistem analizi ve tasarımı, proje yönetimi, yazılım mimarisi, yazılım tasarımı ve insan bilgisayar etkileşimi gibi alanlarda aldıkları zorunlu derslerin yanı sıra mobil ve web tabanlı uygulama geliştirme, oyun programlama, yapay zeka ve uzman sistemler ile benzeri konularda da seçmeli dersler alarak kendilerini geliştirebilmektedirler.

Yazılım Mühendisliği Lisans Programı’nda derslerin tamamı İngilizce olarak verilecektir. Bunun amacı, öğrencilerin temel mühendislik eğitimini evrensel bilim dili olan İngilizce ile öğrenmelerini, mesleki kaynakları takip edebilmelerini, anlayabilmelerini, gelişmeleri izleyebilmelerini, yazılım mühendisliği konularını araştırabilmelerini, teknik terimleri öğrenebilmelerini ve uluslararası iş yapabilme yeterliliğine kavuşabilmelerini sağlamaktır.

Yazılım Mühendisliği Eğitimi

Yazılım mühendisliği eğitiminin süresi dört yıldır. Eğitimin ilk yılında fizik, matematik, bilgisayar programlama gibi temel dersler verilir. Daha sonraki yıllarda yazılım mühendisliğinin temel dersleri ve uygulama alanları dersleri yer alır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği lisans ders programına aşağıdaki dersler yer alır: Fizik ve Matematik (Kalkülüs, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Olasılık Kuramı ve İstatistik, Ayrık Matematik), Programlama, Yazılım Geliştirme, Mantıksal Tasarım, Veri Yapıları v Algoritmalar, Bilgisayar Organizasyonu, İşletim Sistemleri, Algoritma Analizi, Bilgisayar Ağları, Veritabanı Sistemleri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Yazılım Geliştirme Metodolojileri, Yazılım Testi, Yazılım Geliştirme Standartları, Siber Güvenlik, İnsan-Makine Etkileşimi, Web Uygulamaları Geliştirme, İnternet Programlama, Mobil Uygulama Geliştirme, Yapay Zeka, Robot Programla, Veri Bilimi ve Analitiği.

Görülüğü gibi yazılım mühendisliği programının derslerinin birçoğu bilgisayar mühendisliği programı ile ortaktır.  Diğer deyişle yazılım mühendisliği programı bilgisayar mühendisliğinin yazılım dalında uzmanlaşması anlamına gelir. Yazılım mühendisliğinin bilgisayar mühendisliğinden ayrı bir program olarak sunulması bu alandaki eleman ihtiyacının yüksek olmasındandır. Programda ayrıca seçmeli dersler yer alır.

Bu nedenle Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri  Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde çift anadal yaparak aynı zamanda Bilgisayar Mühendisi diploması ile de mezun olabilecektir.

Yazılım mühendisi iş dünyasının hemen her sektöründe çalışır. Telekomünikasyon dünyası, eğlence sektörü, bankacılık, eğitim sektöründe, sanayi kuruluşlarında, hizmet sektöründe, kamu kuruluşlarına, her türlü ticari firmada yazılım mühendislerine ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaç teknolojinin büyük adımlarla geliştiği çağımızda sürekli artmaktadır.