Akademik Kadro

Prof. Dr. Halit Hami Öz
Yazılım Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Vassilya Uzun
Yazılım Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Esra Dinçer
Yazılım Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alihan Hadımlıoğlu
Yazılım Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Türkan Yeliz Gökçer Ellidokuz
Yazılım Mühendisliği
Doç. Dr. Haslet Ekşi Koçak
Yazılım Mühendisliği
Doç. Dr. Özden Aslan Çataltepe
Yazılım Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Murathan Alpay
Yazılım Mühendisliği