Bölüm Hakkında

2016-2017 akademik yılında öğretime başlamış olan Endüstri Mühendisliği Bölümümüzde seçkin akademik kadromuz ile disiplinlerarası bir yaklaşımla sistemleri tasarlama, kurma, organize etme, yürütme, yönetme, iyileştirme ve sürdürme yeti ve bilgilerini kazandırdığımız öğrencilerimize Endüstri Mühendisliği mesleğinin bir gereği olarak bakmayı değil, görmeyi öğretiyoruz.

Sorunları çözebilmek için önce sisteme bütün olarak bakmak ve görmeyi bilmek gerekir ki edinilmiş bilgilerle çözümler üretmek ve sistemleri en etkin ve etkili şekilde sürdürmek mümkün olabilsin. Bu anlayışla amacımız; analitik düşünme yeteneği gelişmiş, sorgulama becerisine sahip, takım oyuncusu, büyük veriyi kullanabilen, yazılımı sadece kullanan değil aynı zamanda üretebilen, dijitalleşme veya farklı dönüşüm projelerini akıllıca yürütebilecek, sistemleri geliştirebilecek ve optimize edebilecek, sürekli gelişen teknoloji ve değişen iş dünyası ortamında işletmelerin geleceklerine yön verebilecek ve sürdürülebilirliği gerçekleştirebilecek bilgi ve yetilerle donanımlı Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

Küresel rekabet ortamında firmaların sürdürülebilirlikleri için ihtiyacı olan yalın, esnek ve çevik olma, yüksek müşteri tatmini, düşük maliyet, yüksek kalite, yeni yönetim yaklaşımlarına dönüşüm, etkili süreç yönetimi, rekabet üstünlüğü sağlama gibi amaçları gereği Endüstri Mühendisliği bilgi ve becerilerine talep artmaktadır. İşte bu nedenle, akıllı toplum ve dijital endüstri çağına uyumlu olarak güncellediğimiz ve seçmeli dersler ile opsiyonlaşmaya olanak verdiğimiz ders planımız ile mezunlarımız, her sektörde ve mühendislikten tepe yöneticisine kadar her pozisyonda çalışma olanağı bulacaklardır.

Biz Endüstri Mühendisi olarak “her yerde varız”.

Müfredatımız temel bilimlerin yansıra temel Endüstri Mühendisliği dersleri, Endüstri Mühendisliği araç, teknik ve yöntemleri, bilişim ve programlama ile destek işletme derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü sınıftan itibaren öğrencilerimiz seçmeli dersler vasıtası ile üretim veya bilişim alanlarına ağırlık verebileceklerdir. Son iki yarıyılda alınacak Disiplinlerarası Tasarım Projesi ve Bitirme Projesi, gerçek sistemlerin incelenerek tasarım, modelleme, analiz ve çözümleme gibi tekniklerin kullanımı ile öğrencilerimizin dört yıl boyunca öğrendikleri bilgilerinin pekiştirilmesi ve yaratıcılıklarının ortaya çıkarılmasını ve mezun olmadan sektör deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz, Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarında toplam 60 işgünü süre ile staj yapmak, bölümümüzün laboratuvar olanaklarını eğitim süresinde ücretsiz kullanmak, ERASMUS Programı ile Avrupa Birliği üniversitelerindeki öğrenci değişim programına katılarak yurt dışında eğitim almak, üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen sektörel etkinliklere katılmak, üniversitemizin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanmak, öğrenci kulüpleri ile önde gelen iş insanları ile tanışmak ve etkinlikler düzenlemek,  akademik etkinliklere katılmak gibi pek çok olanağa sahiptir.

En faal kulüplerin başında gelen ve Üniversitemizin “İş’te Gedik” hedefiyle yola çıkan, her zaman farklı olmayı amaçlayan Endüstri Mühendisliği Kulübümüz, pek çok etkinliğe imza atmış ve atmaya devam etmektedir. Aramıza yeni katılacak öğrencilerimiz de bayrağı birlikte taşıyacaklar, yeni yaratıcılıklara ve başarılara yol alacaklardır.

 

KULÜPLER

Endüstri Mühendisliği Kulübü

İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü, Endüstri Mühendisliği Bölümü danışmanlığında, Endüstri Mühendisleri öğrencileri tarafından 2017 yılında kurulmuştur.

Endüstri mühendisliği, bir ürün ortaya çıkarmak ya da bir hizmet sunmak için kurulan bir işletmenin sahip olduğu insan kaynağını, makineleri, malzemeleri, bilgiyi ve enerjiyi vb. girdileri bütünleştiren etkili ve verimli sistemleri tasarlayan, kuran, iyileştiren ve bu sistemlerin devamlılığının yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Mezunlarına, otomotivden elektroniğe; enerjiden tarıma; imalat sektöründen gıdaya; sağlık sektöründen bankacılığa; ulaşımdan iletişime; bilişimden perakendeciliğe kadar pek çok sektörde çalışma olanağı sunan bir bölümdür.

Endüstri Mühendisliği Kulübü, öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve akademik etkinlikler düzenlemeyi hedefleyen ve her zaman farklı olmayı amaçlayan bir öğrenci kulübüdür. Üniversitemizin  “İş’te Gedik” hedefiyle yola çıkan öğrencilerimiz, işyeri ziyaretleri, kongreler, sektör günleri gibi aktiviteleri gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Endüstri Mühendisliği Kulübü, planlamış oldukları bu etkinliklerle öğrencilerin, daha nitelikli bireylere dönüşmelerini, çalışma hayatını tanıyarak sürekli gelişmelerini misyon edinmiştir.

Endüstri 4.0 Kulübü

İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri 4.0 Kulübü dijitalleşmenin üretim ve yönetim etkilerinden yola çıkarak, Endüstri Mühendisliği Bölümü danışmanlığında Endüstri Mühendisleri öğrencileri tarafından 2016 yılında kurulmuştur.

Endüstri 4.0, mevcut yaşam biçimini iyileştirmek için teknoloji ve endüstriyel otomasyon alanındaki tüm ileri araştırmaların bir araya getirilmesinden oluşan bir evrimdir. Bu evrim, insanların ve yeni teknolojilerin kesişme noktasındaki üretim hedeflerini gerçekleştirmek için otomasyon, veri alışverişi, bulut, siber fiziksel sistemler, robotlar, Büyük Veri, VR, AI, IoT ve endüstriyel teknikleri kullanan günümüzün endüstriyel dönüşümüdür.

Endüstri 4.0 Kulübü, okulumuz öğrencilerinin 4. Sanayi Devrimi konusunda bilgilenmelerini ve bu hususta kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal ve akademik etkinlikler düzenlemelerini hedefleyen bir öğrenci kulübü olmanın yanı sıra işyeri ziyaretleri, kongreler, sektör günleri gibi aktiviteleri gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 2017 yılında, Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen “Sanayinin Dijitalleşmesi: Endüstrinin 4.0 Evrimi” Uluslararası Konferansının organizasyonuna Endüstri 4.0 Kulübü öğrencilerimiz de katkıda bulunmuşlardır.