Bölüm Başkanının Mesajı

Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve Akademik kadromuz ile yeni açılımlara yol almakta olan İstanbul GEDİK Üniversitesi ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Bölümü’ne hoş geldiniz.

Bölümümüz, Endüstri Mühendisliğinin özü olan “İnsan odaklılık” ilkesi ile öğrencilerini mesleğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışır.

Endüstri Mühendisleri (EM), hayatımızı kuşatan ve etkileyen sistemleri ve süreçleri tasarlama ve en iyileme tutkusuna sahip mühendisler ve problem çözücülerdir.  Matematik ve fen bilimleri alt yapısı donanımına sahip olmalarının yanı sıra, mühendislik çözümlerinin işletmeler ve insanlar üzerindeki etkisini değerlendirmelerine yardımcı olan sıra dışı iş yeteneklerine ve sosyal becerilere sahiptirler.

Bölüm kadromuz, Kalite Yönetimi, Karar Verme, İstatistik, Veri Bilimi (Büyük Veri, Veri Madenciliği, Yapay Zeka), Yöneylem Araştırması, Simülasyon, Stokastik Modeller, Yönetim Bilişim Sistemleri konularında uzmanlaşmış deneyimli öğretim üyeleri ile endüstri sektörlerinde çalışmış ve Yönetim, Pazarlama, Tedarik Zincirleri, Lojistik alanlarında pratik tecrübelerini, akademik kariyer ile taçlandırmış genç öğretim üyeleri ve lisans üstü çalışmalarını sürdüren araştırma görevlilerine sahip olup öğretim ve araştırma enerjisi yüksek bir ekiptir.  Öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile her zaman son derece verimli ve açık bir iletişim ve etkileşim içinde yol almaktayız.

2016-2017 öğretim yılında ilk öğrencilerini alan ve 2020 yılında ilk mezunlarını veren Bölümümüz, Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği, Dijitalleşme, Endüstri 4.0 gibi güncel konu ve sorunlar alanlarında gerek dersler açarak, gerek seminer gibi etkinlikler ile öğrencilerimize iş yaşamına kolay adapte olabilecekleri birikimler sunmaktadır.  Böylesine zengin bir çerçevede Endüstri Mühendisliği öğretimi alma fırsatına ulaşacak öğrencilerimiz, iş dünyasının zorluklarını ve taleplerini karşılayabilecek donanım ve yeterliliklere sahip olacaklardır.

Mezunlarımız iş süreçlerini düzenlemek; tahmine dayalı analitik sistemleri geliştirmek; kar amacı gütmeyen kuruluşların daha etkili olmalarına yardımcı olmak; sağlık hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek; kurumsal risk yönetimi için nicel destek vermek; ve kuruluşların çalışanlarının uzmanlığından etkin bir şekilde yararlanmaları için yapılandırmaya yardımcı olmak işlerinde çalışma ve yönetme becerileri elde ederler. Ayrıca imalat, hizmetler, finans/bankacılık, enerji, ulaşım, telekomünikasyon, e-ticaret, platform endüstrileri, perakendecilik, bilişim sistemlerini de planlar ve geliştirirler. Ekonomiyi dönüştüren ve ateşleyen teknolojileri geliştirmek için tüm temel mühendislik alanlarındaki uzmanlar ile işbirliği yapmak, Ar-Ge ekiplerinde yer almak, bütünleşik yaklaşımlar ile dünya da şekillenen yeni iş akımlarına öncülük edebilmek EM’lere özgü karakteristiklerdir

Türkiye Endüstri yaşamına çok önemli değerler katan Gedik Holding desteğinde, Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında bir yükseköğretim kurumu olarak, programlarımıza erişim, çeşitlilik, eşitlik ve katılımı sağlamak için önemli sorumluluklarımız var.

Vizyonumuz, toplumun her kesiminden öğrencilere fırsatlar sunarken programlarımızı büyütmek ve çeşitliliği gün geçtikçe artan, dönüşen küresel işgücüne katkıda bulunmak için yüksek vasıflı, yenilikçi ve girişimci profesyoneller yetiştirmektir.

Yükseköğretim ve eğitiminizi başarılı kılmak ve geleceğinize ışık tutmak için sizlerle birlikte ülkemize ve dünyaya aktif ve etkin yeni Endüstri Mühendisleri kazandırmayı heyecanla bekliyoruz.

İstanbul GEDİK Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencileri ve Akademik Kadrosu Adına,

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat